KYT-2014 verkkosivut on avattu osoitteessa http://kyt2014.vtt.fi/


KYT -tiedote 2/2011

Ohjelmakauden päätösseminaarin esitykset ja posterit

Esitykset ja posterit löytyvät täältä


KYT -tiedote 1/2011

Ohjelmakauden päätösseminaari

Maaliskuussa järjestetään KYT ohjelmakauden 2006-2010 päätösseminaari,

Aika: perjantaina 18.3.2011 alkaen klo 8:30

Paikka: Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1A Helsinki.

Seminaari sisältää myös tutkimushankkeita käsittelevän posterinäyttelyn.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Järjestelyjen tueksi toivomme, että ilmoitatte osallistumisesta sähköpostitse 14.3. mennessä:

info@ydinjatetutkimus.fi


KYT -tiedote 2/2010

KYT2014- tutkimusohjelmaan tehdyt hanke-esitykset vuodelle 2011


Tutkimushanke-esityksiä jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä kolmekymmentäkuusi kappaletta. Haettu kokonaismäärä VYR-rahoitukselle on noin 3,3 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin 1,7 miljoonaa euroa.  Kaikki hanke-esitykset täyttävät muodolliset, esityksille asetettavat vaatimukset ja alustavan tarkastelun perusteella kuuluvat KYT2014-ohjelman piiriin.


Hanke-esitysten arviointi pyritään saamaan valmiiksi 21.12.2010 mennessä.
Valtion ydinjätehuoltorahasto tekee rahoituspäätökset 31.3.2011 mennessä.


KYT -tiedote 1/2010

Huhtikuussa järjestetään KYT2010 tutkimusohjelmaan liittyen kupariaihepiirin seminaari.

Aika: torstai 29.4.2010 alkaen klo 12:00.

Paikka: Sali k216, osoitteessa Otakaari 4. Konetekniikan päärakennuksessa, Aalto-yliopisto/TKK

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Järjestelyjen tueksi toivomme, että ilmoitatte osallistumisesta sähköpostitse 27.4. mennessä: info(at)ydinjatetutkimus.fi


KYT -tiedote3/2009

Vuonna 2009 jätetyt hanke-esitykset


Määräaikaan mennessä jätettiin 24 tutkimushanke-esitystä. Yhteensä vuodelle 2010 haetaan rahoitusta yli 2,1 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin 1, 7 miljoonaa euroa.

Tutkimusohjelman johtoryhmä on käsitellyt hanke-esityksiä 21.12.2009 ja viimeistelee rahoitussuosituksen 31.1.2010 mennessä annettavaksi työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriö tekee rahoitusesityksen Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR) lausuntokierroksen jälkeen. VYR tekee rahoituspäätökset 31.3.2010 mennessä.


KYT -tiedote2/2009

Vuonna 2010 jaettavaa tutkimusrahoitusta koskevien hanke-esitysten jättäminen

Rahoitushakemukset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään 30.10.2009 kello 12.00. 0s. Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Ohjeet mukaan liitettäväksi projektisuunnitelmaksi ja rahoitusesitykseksi on esitetty sivulla hakuohjeet.

Koordinaatiopalvelua koskevien hanke-esitysten jättäminen

Ministeriön kirje hallintohankkeen kilpailutuksesta(pdf) ,sopimusehdot (pdf)

Tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.10.2009 klo 12.00 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen.

KYT2010-ohjelman tutkimusprojektien seurantapalvelut ja tiedottaminen

Ministeriön kirje seurantapalvelut ja tiedottaminen kokonaisuuden kilpailutuksesta(pdf), sopimusehdot (pdf)

Tarjoukset seurantapalvelut ja tiedottaminen kokonaisuudesta on toimitettava viimeistään 30.10.2009 klo 12.00 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo: Aleksanterinkatu 4, Helsinki.

Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto

KYT -seminaari 29.9.2009

Tiistaina 29.9.2009 alkaen klo 10:00 järjestetään KYT2010 tutkimusohjelmaan liittyen bentoniittiaihepiirin seminaari. Paikka: VTT:n auditorio Otaniemessä, Vuorimiehentie 5. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Järjestelyjen tueksi toivomme, että ilmoitatte osallistumisesta sähköpostitse 25.9. mennessä: info@ydinjatetutkimus.fi

Alustava ohjelma:

10:00

Avaus

Jory

 

PUSKURI-hankkeen yleisesittely,

Kari Rasilainen, VTT

 

Termisen vaiheen mallintamien,

Aku Itälä, VTT

 

Jääkausivaiheen mallintaminen,

Matti Liukkonen, VTT

 

Koordinointi ja yhteistyö,

Markus Olin, VTT

 

Brinkmanin malli,

Rolf Stenberg, TKK

11:40

Tauko

 

 

THM-mallinnus,

Markku Kataja, JYFL

 

THM numeriikka,

Antti Niemistö, Numerola

 

PUSKURIn tulevaisuuden näkymiä,

Kari Rasilainen, VTT

 

BENTO-ohjelma

Posiva

 

Kolloidien muodostuminen loppusijoitustilan materiaaleista

Pirkko Hölttä, HYRL

14:00

tilaisuus päättyy

 

Kartta (pdf)


KYT -tiedote1/2009

Vuoden 2009 hanke-esitykset

Hanke-esitysten käsittely etenee normaalin aikataulun mukaan ja hanke-esitysten arviointi on saatettu loppuun.  KYT2010-tutkimusohjelman johtoryhmä valmisteli 22.12.2008 rahoitussuosituksen annettavaksi työ- ja elinkeinoministeriölle.
Suosituksen perusteella tutkimusohjelmassa rahoitettaisiin vuonna 2009 yhdeksäätoista tutkimushanketta, jotka edustavat kaikkia tutkimusohjelman aihealueita - strategiset selvitykset, yhteiskuntatieteelliset selvitykset  ja turvallisuuden arviointi, joka sisältää teknistieteellisiä hankkeita tutkimusaiheina tekniset vapautumisesteet, radionuklidien vapautuminen ja kulkeutuminen sekä kallioperä ja pohjavesi.
 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee rahoitusesityksen Valtion ydinjätehuoltorahastolle johtoryhmän suosituksen ja Säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella. Rahasto tekee päätöksen rahoituksesta 31.3.2009 mennessä.


KYT -tiedote 8/2008

Yle aamuTV esittelee  kallioperän mikrobitutkimuksia maanantaina 15.12. klo 06.24 ja 08.14.


Aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia on KYT-ohjelmassa GEOMOL - Syvien biosfäärien geomikrobiprosessit - Molekyylibiologiset monitorointimenetelmät hanke ja KABIO-Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä hanke. Haastateltavina ohjelmassa ovat tutkimusprofessori Ilmo Kukkonen (GTK), johtava tutkija Merja Itävaara (VTT) ja erikoistutkija Lasse Ahonen (GTK).


KYT -tiedote 7/2008

Vuoden 2009 hanke-esitykset

Hanke-esityksiä jätettiin yhteensä kaksikymmentäseitsemän kappaletta. Haettu  kokonaismäärä VYR-rahoitukselle on noin 2,3 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin 1,7 miljoonaa euroa.  Kaikki hanke-esitykset täyttävät muodolliset, esityksille asetettavat vaatimukset ja alustavan tarkastelun perusteella kuuluvat KYT2010-ohjelman piiriin.

Hanke-esityksien jakautuminen aihepiireittäin

 

kpl

Osuus anotusta rahoituksesta %

 

 

 

strategiset selvitykset

1

4

yhteiskuntatieteelliset tutkimukset

2

10

kallioperä ja pohjavesi

5

18

radionuklidien vapautuminen ja kulkeutuminen

8

29

tekniset vapautumisesteet

11

40

yhteensä

27

100

Hanke-esitysten käsittely etenee seuraavan aikataulun mukaan. Arviointi saatetaan loppuun 22.12. mennessä ja KYT2010-johtoryhmä valmistelee rahoitusehdotuksen annettavaksi työ- ja elinkeinoministeriölle 31.1.2009 mennessä.

Ministeriö tekee rahoitusesityksen Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR) lausuntokierroksen jälkeen.
VYR tekee rahoituspäätökset 31.3.2009 mennessä.


KYT -tiedote 6/2008

Johtoryhmä kokoontui 25.9.
Asialistalla olivat

  • Kansallinen ydinjätehuollon koulutus
  • Turvallisuusanalyysimenetelmät-osaamiskeskus-T&K:n integrointi
  • Toimintaohje
  • Ylimääräisenä asiana loppusijoituksen vaihtoehtoiset menetelmät: IAEA:n hiilidioksidihanke

Kansallinen ydinjätehuollon koulutus
Koulutusta suunnitteleva työryhmä on kartoittanut eri vaihtoehtoja koulutuksen järjestämiseksi.
Koulutus suunnitellaan kaksivaiheiseksi siten että sisältönä on peruskurssiosuus ja syventäviä jatkokoulutus kursseja tai seminaareja. Koulutusohjelma pyritään suuntaamaan sellaiseksi, että palvelisi useita eri toimijoita ydinjätehuollossa ja tarjoaisi jatko-opiskelijoille mahdollisuuden täydentää koulutustaan. Ohjelma tulee  tukeutumaan eri tahojen järjestämään, jo olemassa olevaan koulutukseen. Sisältö tulisi kattamaan myös voimalaitos- ja käytöstäpoistoasiat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen lisäksi.  

Turvallisuusanalyysimenetelmät-osaamiskeskus-T&K:n integrointi
Työryhmä selvittää miten muotoillaan ja käynnistetään turvallisuusanalyysimenetelmiin erikoistunut osaamiskeskus KYT-ohjelman puitteissa.

Toimintaohje
KYT2010-ohjelmalle laaditaan kirjallinen toimintaohje vuoden 2009 alkuun mennessä. Ohjeen tarkoitus on kuvata menettelyt tutkimusohjelman toteutuksessa. Ohje selkeyttää kaikkien KYT2010-ohjelmassa mukana olevien työtä tutkimushankkeiden valmistelussa, valinnassa, suorituksessa, valvonnassa ja raportoinnissa.

Osallistuminen IAEA:n hiilidioksidihankkeeseen
Johtoryhmä päätti suosittaa  KYT-ohjelmaan osallistumista IAEA:n perustamaan hankkeeseen. Mahdollinen osallistuminen käsittää lähinnä hankkeen seurantaa ja näkökulma tulee ottaa Suomen ydinjätehuollon kannalta.

IAEA on tehnyt periaatepäätöksen aloittaa hanke, jossa suoritetaan teknistaloudellista vertailua hiilidioksidin loppusijoituksen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen välillä. Hiilidioksidin loppusijoituksessa on kyse metodista, jossa energiatuotannon muodostama hiilidioksidi otetaan talteen ja loppusijoitetaan analogisella tavalla verrattuna käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen.

Hiilidioksidihanketta koskevat ehdotukset tulee jättää lokakuun loppuun mennessä, (lisätietoja koordinaattorilta).

KYT-seminaari järjestettiin 26.9.

KYT-seminaarissa oli noin seitsemänkymmentä ydinjätealasta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuudessa esitetyt alustukset löydät täältä (seminaarit 2008). SEURA-hankkeen tuloksista kerrottiin YLEn uutisissa : http://areena.yle.fi/toista?id=1541777 .

 


KYT -tiedote 5/2008

Vuonna 2009 jaettavaa tutkimusrahoitusta koskevien hanke-esitysten jättäminen

Rahoitushakemukset, jotka soveltuvat hankekriteereihin, on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 0s. Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 Valtioneuvosto, viimeistään 31.10.2008 kello 12.00. Ohjeet mukaan liitettäväksi projektisuunnitelmaksi ja rahoitusesitykseksi on esitetty KYT-ohjelman verkkosivuilla.

Hakuohjeet

Koordinaatiopalvelua koskevien hanke-esitysten jättäminen Tarjoukset koordinaatiopalvelusta ajalle 1.4.2009-31.3.201 0 mainintoineen mahdollisuudesta ja kiinnostuksesta hoitaa tehtävää myös hankejakson jalkeen pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2008 klo 12.00 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon .

Ministeriön kirje koordinaatiopalvelun valintamenettelystä (pdf), Ministeriön päätös, KTM Dno 3/811/2005, 6.9.2005 (pdf)


KYT -tiedote 4/2008

Syksyn hankehaun valmistelu on käynnissä

Hankehaku pyritään avaamaan 18.9. jolloin hakuun liittyvät asiakirjat ovat tulevat kotisivulle www.ydinjatetutkimus.fi/hakuohjeet . Tuttuun tapaan johtoryhmä laatii evästyspaperin, jolla ohjataan tutkimusohjelman sisältöä. Lisäksi hanke-ehdotusten arviointikriteerejä selkeytetään. Näillä toimilla painotetaan vuoden 2009 hankkeiden kohdistumista Suomen ydinjätehuollon nykytilanteeseen ja uusien hankkeiden aihepiirinä korostetaan teknisten vapautumisesteiden tutkimusta.

Muutoksia tukiryhmän kokoonpanossa

Tukiryhmän uudeksi jäseneksi nimettiin tarkastaja Marko Alenius STUKista. Alenius tulee ryhmään Jarmo Lehikoisen tilalle.

Tukiryhmän kokoonpano on seuraava:

Jäsen

Organisaatio

Esko Eloranta / PJ
Petri Jussila
Paula Ruotsalainen
Jussi Heinonen
Marko Alenius

STUK

Margit Snellman

Saanio & Riekkola Oy

Aimo Hautojärvi

Posiva

Ilpo Kallonen

Fortum Nuclear Services Ltd 

Olli Taivainen

Teollisuuden Voima OY


KYT -tiedote 3/2008

KYT -tutkimusohjelman puoliväli-seminaari

Syyskuussa järjestetään KYT2010 tutkimusohjelmaan liittyen ohjelmakauden puoliväli-seminaari.

Perjantaina 26.9. 2008, alkaen klo 9. Paikka: Diana-auditorio, Erottajankatu 5 , Helsinki

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Järjestelyjen tueksi toivomme, että ilmoitat osallistumisesta sähköpostitse 19.9. mennessä: info@ydinjatetutkimus.fi

Seminaarin ohjelma (pdf)


KYT -tiedote 2/2008

KYT2010-tutkimusohjelman kehittämistä jatketaan sekä ohjelma- että tutkimushanketasolla.

Ohjelman kannalta selvitetään mahdollisuuksia toisaalta ydinjätehuollon koulutuksen järjestämiseksi ja toisaalta osaamiskeskuksen muodostamiseksi. Molempien kehityskohteiden arvioiminen jatkuu työryhmätyönä.

Tutkimushankkeiden osalta kehittämistyö painottuu hankkeiden substanssikysymyksiin ja samalla hankkeiden valvontaan ja ohjaukseen. Käytännössä valvonta ja ohjaus toteutetaan tutkimuslaitosvierailujen ja palaverien avulla. Hanke-esitysten laatimisohjeita tullaan jatkossa täsmentämään mm. siten, että esityksestä tulee käydä ilmi loppusijoituksen keskeisten tutkimusaiheiden tunnistaminen sekä arvio tulosten lisäarvosta KYT-ohjelman tavoitteiden kannalta. Edellisten lisäksi myös tutkimusaiheissa voidaan ottaa laajemmin huomioon loppusijoituksen vaihtoehtojen seuranta ja raportointi.


KYT -tiedote 1/2008

Tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi

Johtoryhmä käsitteli kokouksessa 25.2.2008 arviointiryhmän antamaa raporttia , KYT 2010 Review Report, Publications of the Ministry of Employment and Economy, 2/2008. (Työ ja elinkeinoministeriön julkaisut,
www.TEM.fi )

KYT saa raportissa runsaasti hyvää palautetta sekä suosituksia ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Raportin mukaan KYT:n kehittämisessä on nähtävissä selkeästi kahteen erilaiseen kategoriaan jakautuvia asioita, jotka edellyttävät toimenpiteitä johtoryhmän taholta. Ensimmäinen kategoria käsittää asiat, jotka kohdistuvat KYT-ohjelman tapaan toimia ja toisen kategorian asiat ovat yksilöityjä kehittämisen erityiskohteita, kuten:

  • todelliset loppusijoitusvaihtoehdot
  • kansallinen koulutus
  • turvallisuusanalyysimenetelmät
  • osaamiskeskus
  • T&K:n parempi integrointi
  • tutkijoiden ja projektien näkyvämpi valvonta

Johtoryhmä asetti toimikunnat kullekin kehitettävälle kohteelle, tehtävänä muodostaa kohteensa action plan käsiteltäväksi johtoryhmässä. Tavoitteena on saada KYT:n kehitysprosessi läpivietyä pääosin kahdessa vuodessa, kuluvan ohjelmakauden loppuun mennessä.

Tukiryhmän kokoonpano
Johtoryhmä vahvisti KYT-tukiryhmän kokoonpanon seuraavaksi:

Jäsen

Organisaatio

Esko Eloranta / PJ
Petri Jussila
Paula Ruotsalainen
Jussi Heinonen
Jarmo Lehikoinen

STUK

Margit Snellman

Saanio & Riekkola Oy

Aimo Hautojärvi

Posiva

Ilpo Kallonen

Fortum Nuclear Services Ltd

Olli Taivainen

Teollisuuden Voima OY


KYT-tiedote 5/2007


Vuoden 2008 hanke-esitykset
KYT2010-tutkimusohjelman johtoryhmä valmisteli rahoitussuosituksen 17.12.2007. Suosituksen perusteella tutkimusohjelmassa rahoitettaisiin vuonna 2008 kahtakymmentä tutkimushanketta, jotka edustavat kaikkia tutkimusohjelman aihealueita - strategiset selvitykset, turvallisuuden arviointi, yhteiskuntatieteelliset selvitykset. Arvioinnin perusteella hanke-esitykset soveltuvat tutkimusohjelman piiriin.
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee rahoitusesityksen Valtion ydinjätehuoltorahastolle johtoryhmän suosituksen sekä ydinenergianeuvottelukunnan ja Säteilyturvakeskuksen lausuntojen perusteella. Rahasto tekee päätöksen rahoituksesta 31.3.2008 mennessä.

Temaattinen tutkijaseminaari
Helmikuussa järjestetään tutkijaseminaari aiheesta kalliokulkeutuminen. Ajankohta on 15.2. klo 9 ja paikkana Radiokemian laboratorio, Helsingin yliopisto.


KYT-tiedote 4/2007

Vuoden 2008 hanke-esitykset
Hanke-ehdotuksia jätettiin yhteensä kaksikymmentäkahdeksan kappaletta, joista 12 ehdotusta on kokonaan uusia ja 16 ehdotusta on lisärahoitukselle. Hanke-ehdotuksissa haettu kokonaismäärä VYR-rahoitukselle on 1,980 miljoonaa euroa.

Kaikki hanke-ehdotukset täyttävät muodolliset ehdotuksille asetettavat vaatimukset ja alustavan tarkastelun perusteella kuuluvat KYT2010-ohjelman piiriin.

Hanke-esitysten käsittely etenee normaalin aikataulun mukaan. Hanke-esitysten arviointi on saatetaan loppuun 17.12. mennessä ja KYT2010-johtoryhmä valmistelee rahoitusehdotuksen annettavaksi kauppa- ja teollisuusministeriölle 31.1.2008 mennessä, jolloin jätehuoltovelvollisten vastuumäärä on vahvistettu ja tutkimusohjelman budjetti on varmistunut.

KTM muotoilee rahoitusesityksen johtoryhmän ehdotuksen pohjalta ja esitys lähetetään lausuntokierrokselle ydinenergianeuvottelukuntaan sekä Säteilyturvakeskukseen, kierroksen jälkeen esitys annetaan Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) päätettäväksi.

Rahoituspäätökset VYR tekee 31.3.2008 mennessä.


KYT-tiedote 3/2007

Johtoryhmä käsitteli kesäkuun kokouksessa mm. seuraavia asioita:

2006-vuosiraportointi, tukiryhmän palaute
Koordinaattori esitteli yhteenvedon tukiryhmän palautteesta sekä kommenteista koskien muodollista vuosiraportointia. Erityistä huomiota kiinnitettiin hankkeiden toteutuneisiin kuluihin ja etenkin siihen että 2006 VYR rahoituksesta oli jäänyt käyttämättä noin 10%.

Keskusteltiin siitä voidaanko KYT2010 tutkimusohjelman taholta järjestää rahankäytön ennakkovalvonta rahoitusvuoden loppujaksossa; keskustelun lopputulema on että hankepäälliköillä on yksiselitteisesti vastuu huolehtia laskutuksen toteutumisesta.

Vuoden 2006 ylijäämä päätettiin siirtää seuraavan hakukierroksen rahoitukseen.

KYT2010 Tutkimusohjelman kansainvälistä arviointia valmistellaan
Arvioinnin järjestelyjen tilaa johtoryhmälle esitteli Jaana Avolahti. Arvioinnin ajankohdaksi on suunniteltu syksy 2007 ja arvioinnista aiheutuvat kulut maksaa KTM. Todennäköisesti arvioinnin suorittaa kolmen asiantuntijan ryhmä jossa on ainakin yksi jäsen on kotimainen tutkimuksen ammattilainen. Arvioitsijoiden henkilöllisyys on vielä varmistamatta. Ulkomaisten arvioitsijoiden valintaa KTM hoitaa yhdessä STUK:n kanssa.
Tutkimusohjelman arviointi kohdistuu pääosin KYT2010 ohjelmakauteen. Arvioinnin päätavoitteena on tarkastella toteutuvatko lain KYT2010-ohjelmalle asettamat tavoitteet ja toimiiko ohjelman hallinto siten että tavoitteet toteutuvat. Arvioinnin tulos pyritään saamaan sellaiseen muotoon että sitä voidaan hyödyntää sekä ohjelman hallinnon että sisällön kehittämiseen. Johtoryhmä keskusteli mahdollisuudesta tuoda arvioinnin piiriin sopivassa määrin myös edellistä ohjelmakautta (KYT2005) ainakin sillä tasolla että loppuraporttia käytetään taustamateriaalina. Puiteohjelma sekä hankehaussa käytetyt lomakkeet ja ohjeistus käännetään englanniksi jotta niitä voidaan käyttää taustamateriaalina.

Vuoden 2008 hankehaun valmistelu aloitettiin
Johtoryhmä keskusteli mm. seuraavista kysymyksistä jotka nousivat esiin 2007-hankehaun yhteydessä.
Tutkimushankkeiden rahoitussuunnitelmille pyritään asettamaan yhtenevät ehdot SAFIR tutkimusohjelman kanssa mikäli se on lain hengen mukaista, esim. yritykset ja VTT saavat korkeintaan 60% hankkeen rahoituksesta mutta yliopistot voivat saada 100% rahoituksen. KYTissä on perusteltua noudattaa samoja ehtoja kuin SAFIRissa koska kyseessä on sama rahoituslähde.

Hankkeiden laajuus tulee sovittaa sopivaksi tutkimusohjelman laajuuteen nähden, sekavista hakemuksista pyritään eroon ja rahoituksen vaikuttavuuden arviointia pyritään tuomaan esiin entistä tehokkaammin. Asioihin pyritään vaikuttamaan etukäteisohjeistuksella, joka tulee olemaan KYTin kotisivuilla nähtävänä.
Hanke-esitysten arvioinnissa käytettyjä arviointikriteerejä täsmennetään siten että huomioiduksi tulee tasapuolisesti sekä KYT-hankkeissa että muissa yhteyksissä osoitettu aiempi tuloksellisuus.


KYT-tiedote 2/2007

KYT2010-johtoryhmän toiminta 2007
KYT2010-johtoryhmä kokoontui 5.2.07 ja näin aloitti toimintavuoden 2007. Johtoryhmän roolina on toimia ohjelman hallintoa ja tutkimuksen yleisiä suuntaviivoja koordinoivana elimenä, sekä määritellä tutkimuksen painotusta puiteohjelman antamissa rajoissa. Tavoitteena on muotoilla tutkimuksen painotukset hyvissä ajoin ennen vuoden 2008 hankehaun aloitusta.

Temaattinen tutkijaseminaari toukokuussa -07
KYT2010-puiteohjelman oleellisena osana on tutkijaseminaarien järjestäminen. Keväällä 2007 järjestetään seminaari jonka aihepiiri on tekniset vapautumisesteet. Tilaisuuteen pyydetään lyhyt alustus kaikista tutkimusohjelmassa olevista EBS-hankkeista myös alkuvaiheessa olevista. Tilaisuudesta tiedotetaan hyvissä ajoin kaikille hankkeiden tutkijoille ja tutkimusohjelman sidosryhmille.

Vuosikatsaus 2006
Vuoden 2006 tutkimushankkeista on valmisteilla vuosikatsaus joka tiivistää kaikkien tutkimushankkeiden sisällölliset tulokset. Katsauksen on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikatsaus koostuu yleisestä osasta, jossa muun muassa suhteutetaan esitetyt tutkimushankkeet KYT2010-puiteohjelman painopisteisiin ja kunkin toteutetun hankkeen lyhyestä esittelystä. Yhtenäisen ja vertailtavan esityksen varmistamiseksi kaikki hankkeet esitetään saman jäsentelyn mukaisesti.


KYT-tiedote 1/2007

Vuoden 2007 hanke-esitykset
Hanke-esitysten käsittely etenee normaalin aikataulun mukaan. Hanke-esitysten arviointi on saatettu loppuun ja KYT2010-johtoryhmä valmistelee rahoitusehdotusta annettavaksi kauppa- ja teollisuusministeriölle. Rahoitusehdotus valmistui 31.1.2007 mennessä, jolloin jätehuoltovelvollisten vastuumäärä on vahvistettu ja tutkimusohjelman budjetti on varmistunut.

KTM muotoilee rahoitusesityksen johtoryhmän ehdotuksen pohjalta ja esitys lähetetään lausuntokierrokselle ydinenergianeuvottelukuntaan sekä Säteilyturvakeskukseen, kierroksen jälkeen esitys annetaan Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) päätettäväksi.

Rahoituspäätökset VYR tekee 31.3.2007 mennessä.


KYT-tiedote 2/2006

• Vuoden 2007 hanke-esityksiä jätettiin määräaikaan mennessä kaksikymmentä kappaletta, joista uusia hankkeita on viisi kappaletta ja viisitoista hanke-esitystä koskee jo vuonna 2006 käynnissä olleita aiheita.
KTM antaa hanke-esitysten pohjalta laadittut rahoitusesitykset ja VYR tekee rahoituspäätökset 31.3.2007 mennessä.

• KTM rahoittaa KYT2010-ohjelman ulkopuolisen arvioinnin. Arviointi toteutetaan vuoden 2007 aikana ja todennäköisesti arviointiryhmä haastattelee laajasti tutkimushankkeiden henkilöitä.


KYT-tiedote 1/2006

• Kauppa ja teollisuusministeriön uusi KYT-yhdyshenkilö on FM Jaana Avolahti. Hän aloitti tehtävässä 1.8. ja toimii Anne Väätäisen viransijaisena. Anne toimii toistaiseksi ulkoasiainhallinnossa erityisasiantuntijana, sijoituspaikkana Wien. Jaana on toiminut ydinjätehuoltoon liittyvissä tehtävissä 1980-luvulta lähtien.
Hänen yhteystietonsa ovat: p. 09-16064836 , jaana.avolahti@ktm.fi

• Syksyn 2007 hakukierros käynnistyy totuttuun tapaan lokakuun alussa, hakemusten laadinnassa apuna käytettävä KYT2010 puiteohjelma on nähtävillä ohjelman kotisivulla www.ydinjatetutkimus.fi. Muut hakuun liittyvät asiakirjat ja puiteohjelmaa täydentävä johtoryhmän antama eväste tutkimussuunnitelmien laatimiseksi valmistuvat syyskuun aikana ja ovat luettavissa hakuajan alkuun mennessä.

• KYT-ohjelman ulkopuolinen arviointi on valmisteilla, rahoitusta etsitään varsinaisen KYT-tutkimusrahoituksen ulkopuolelta ja todennäköisesti KTM rahoittaa arvioinnin vuonna 2007