KYT2014 -VERKKOSIVUJEN OSOITE: http://kyt2014.vtt.fi/

 

KYT -TUTKIMUSOHJELMA

 

 

Tutkimusohjelma etsii kansallisen osaamisen kannalta ydinjätehuollon keskeisiä selvityskohteita.

Suomen ydinjätehuollon toteutusvarmuutta tukevia strategisia selvityksiä.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistäviä teknis-luonnontieteellisiä tutkimuksia.