HAKUOHJEET

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus vuodeksi kerrallaan.
Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa kirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti tutkimushanke-esityksiä voidaan tehdä valtion ydinjätehuoltorahastolle.

Kirje julkaistaan tutkimusohjelman kotisivulla (www.VTT.fi).

Päätöksenteko tutkimusten rahoituksesta

Päätöksenteko VYR-rahoitteisten tutkimushankkeiden rahoituksesta etenee alla olevan kaavion mukaisesti. KYT tukiryhmä  arvioi kaikki määräaikaan mennessä jätetyt hanke-esitykset ja arvioinnin pohjalta johtoryhmä laatii rahoitussuosituksen ministeriölle.

Ministeriö tekee johtoryhmän suosituksen pohjalta virallisen rahoitusesityksen valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) johtokunnalle. TEM pyytää rahoitusesitykseensä lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK). VYR-johtokunta tekee rahoituspäätöksen. Tutkimusohjelmaan osallistuvat tahot voivat tuoda tutkimusohjelmaan myös itse rahoittamiaan hankkeita.

 

 

Hankehaku